Portfoli

Disseny i desenvolupament

de web corporativa

Disseny de logo By Canela

Disseny i desenvolupament de la web merchesan13.com

Merchesan 13 és una petita empresa de caràcter familiar, que gestiona un patrimoni immobiliari propi, situat en la ciutat de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, i composta a la seva totalitat per immobles d’ús residencial i comercial.

Es va renovar la imatge de marca per una imatge més actual amb la idea de perdurar al temps.

Disseny sobri, elegant i atemporal i coherent amb els valors de la marca.

Client

Merchesan 13