Portfoli

Branding: Disseny de logo

Logo marca de cosmètica LabXn - La Mar d Creativa

Disseny i desenvolupament de la marca de cosmètica per ungles LabXn

LabXn, productes per a ungles artificials per a professionals.

En aquest projecte vaig desenvolupar la imatge de marca i el packaging per a la venda on line exclusivament.

Sistemes d’ungles artificials amb una imatge científica.

Creo i dissenyo marques, imatges corporatives i logos per noves empreses o partint d’un disseny ja existent.

Client

LabXn