Portfoli

Restyling del branding i web,
copy i SEO

Disseny gràfic i aplicacions de marca

Anàlisi, conceptualització, creativitat, disseny, producció i execució del projecte.

Restyling de la marca i aplicacions

El públic objectiu és el consumidor final amb residència a Barcelona, de professió liberal, amb poder adquisitiu mitjà alt i sense temps.

Com teníem clar que la imatge de marca havia de ser senzilla i directa prenem com a referent el disseny minimalista i nòrdic en el qual els colors solen ser neutres i les formes sòbries, capaços de transmetre molt amb pocs elements.

Product insight
– Confiança, proximitat, amabilitat, rapidesa i professionalitat.
– Gestió eficaç i ràpida.

Creo i dissenyo marques, imatges corporatives i logos per noves empreses o partint d’un disseny ja existent.

Disseny senzill, directe i estructurat. Alhora, s’ha aplicat el mateix to de comunicació i grafisme emprats en el disseny de marca, aplicacions com al web. D’aquesta manera, aconseguim un branding coherent, ja que la coherència entre el que es diu i el que es fa és un dels pilars de la reputació de les marques.

Client

Diva Hogar

 

Disseny de logo By Canela

Redisseny UX/UI i creació web

Es planteja la web amb algunes característiques típiques d’una Landing Page:

– Titular cridaner i clar.
– Subtítol on s’expliquen beneficis, solucions i problemes que se solucionen.
– Testimonis que generen confiança a potencials clients.
– Formulari senzill que permet recollir informació de possibles clients.

Copy amb criteris determinats pel SEO per posicionar orgànicament.
El web conté paraules claus (keywords) i per descomptat és responsiu i intuïtiu. És a més de fàcil lectura i l’usuari identifica fàcilment els beneficis, testimonis i l’acció (CTA).

Client

Diva Hogar