Portfoli

Disseny i desenvolupament

de web botiga on line

Disseny de logo Ètik Mundi Cosmètica Natural

Disseny i desenvolupament de la botiga on line nínxol de cosmètica natural i orgànica ankobiocare.com

Target
Dona urbana, d’edat compresa entre 30 i 55 anys, poder adquisitiu mitjà-alt, formació superior i amb un estil de vida saludable.

Disseny inspirat en el disseny nòrdic que es caracteritza per la senzillesa, el minimalisme, les formes simples i els colors són neutres.

Pel disseny de la web vaig fer prevaler conceptes fonamentals com:
– Funcionalitat, senzillesa i minimalisme.
– D’altra banda havia de ser possible comprar en 3 clics des de qualsevol dispositiu mòbil per facilitar la compra.

Pel que fa al disseny havia de complir aquests 3 requeriments:
– Navegació senzilla i intuïtiva.
– Compra fàcil.
– Els productes havien de ser les estrelles i no el disseny com passa amb altres botigues on line.

Client

Ankö Biocare